معرفی

مشخصات فردی

سیدرضا امیرآبادی زاده

نام - نام خانوادگی : سیدرضا   امیرآبادی زاده

پست الکترونیکی : r_amirabadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی مهندسی مواد تولید فلزات غیر آهنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : -

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

مسئول کارگاههای فنی دانشکده گروه مکانیکعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن جوشکاری و آزمایشات مخربتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دکتر رضا اسلامی فارسانی-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/11/30

سیدرضا امیرآبادی زاده
سیدرضا امیرآبادی زاده

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک
مرتبه علمی :
    مربی
^